زینک سوز B.O-150 G

تماس بگیرید

پخت حرارتی زینک‏های آلومینیومی حرارتی باعث افزایش تیراژ چاپ می شود.