نمایش یک نتیجه

جنس پایه اصلی این پلیت از آلومینیوم می باشد که توسط ژلاتین مخصوص یک لایه ی بسیار نازک روی آن پوشانیده خواهد شد . در فرایند لیتوگرافی این ژلاتین روی سطح آلومینیوم است که حساس و ظهور و آماده چاپ خواهد شد.

پلیت (زینک) ، کلیشه ، فیلم | CTP Plate , Flexo Plate

پلیت دو ورقی هواگوانگ | SORM Huaguang Plate

تماس بگیرید
تماس بگیرید

پلیت آلومینومی (زینک) دو ورقی معمولی هواگوانگ (هاگوانگ) مخصوص استفاده در دستگاه های پلیت ستر کرئو، کداک، سوپراستر، اسکرین، تاپ ستر می باشد .

اطلاعات بیشتر